Uw persoonlijke lening
Snel geld nodig? Vergelijk persoonlijke leningen!

Wat is het CKP en waarom worden deze geraadpleegd bij het afsluiten van een lening?

We gaan u in dit artikel meer vertellen over het CKP, in veel gevallen zult u deze instantie voorbij zien komen als u een lening of een krediet af wilt gaan sluiten. CKP is de afkorting van ‘Centrale voor Kredieten aan Particulieren‘. Deze instantie registreert alles op het gebied van leningen en afbetalingen. Dit betekend dat bij deze instantie dus niet alleen betaalachterstanden worden geregistreerd maar ook wanneer u een lening afsluit of een product op afbetaling aanschaft dan wordt dit geregistreerd. Doet u een aanvraag voor een creditcard dan zal dit ook bij het CKP geregistreerd gaan worden.

Een registratie bij het CKP is dus ook niet slecht of negatief voor u, pas als u nalaat om de aflossingen te voldoen dan kan dit nadelige gevolgen hebben. Alle financieringsmaatschappijen en banken hebben toegang tot de database van het CKP en kunnen dus zien of u in het verleden problemen heeft gehad met aflossen van betaalverplichtingen. Als u negatief geregistreerd staat bij het CKP kan dit behoorlijke gevolgen hebben voor uw toekomstige aanvragen voor leningen, kredieten, hypotheken en producten die u op afbetaling wilt gaan aanschaffen.

Wat kunt u doen als u negatief geregistreerd staat bij het CKP?

Als u bij het CKP een negatieve registratie heeft dan wordt er ook wel gezegd dat u op de zwarte lijst staat. Financieringsmaatschappijen en banken hechten veel waarde aan een goede reputatie bij het CKP en het zal dan een stuk lastiger zijn om een financiering af te gaan sluiten. Nu zijn er wel financieringsmaatschappijen die het mogelijk maken om toch te gaan lenen maar de kosten kunnen dan wel hoger uitpakken en het is raadzaam om daar wel goed op te gaan letten. Als u een betaalachterstand heeft en u lost deze af nadat dit geregistreerd is bij het CKP dan is het raadzaam de financieringsmaatschappij te verzoeken om het CKP hiervan op de hoogte te stellen.

Uw negatieve registratie zal dan nog één jaar blijven staan en daarna worden verwijderd. Geeft de financieringsmaatschappij dit nu niet door dan wordt de registratie pas na tien jaar verwijderd. Het is altijd raadzaam om in overleg te gaan met uw schuldeiser en tot een oplossing te komen. Een negatieve registratie kan in de toekomst voor veel problemen zorgen en dit kunt u beter voorkomen. Wilt u nu weten wat uw status is bij het CKP dan kunt u dit ter aller tijde gaan opvragen bij het onderstaande adres, stuurt u dan wel een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Nationale Bank van België

Centrale voor kredieten aan particulieren

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel